10.  De Sluiskant  in Leidschendam
         Kunstenaar: Otto schilling 1983   foto: Piet Gispen


Onze familie woonde aan de Sluiskant in Leidschendam. Ik kende daar iedereen: met naam en toenaam.  Een bijzondere plek. Het hele complex met de beide bruggen is in de jaren 1886-1888 gebouwd en in 1998 op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Een mooi schilderij in het appartement van Nico toont de bruggen, de kerktorens en het water.