41.  Kantoorgebouw Tetteroo Leidschendam – Architect: Ir. R.D. Bleeker

Een prachtig kantoor. Met de naam ‘Tetteroo en SET ‘ voor en op de gevel. Dat zat namelijk zo. Die verhuizing had te maken met de gemeente, die wilde dat op de plek van de timmerfabriek woningen zouden komen in het uitbreidingsplan het Lien. We hebben tegen gunstige voorwaarden een deal gesloten met de gemeente en de grond aan de Veurse Achterweg van de gemeente Leidschendam aangekocht. Ik kreeg van de gemeente het recht om er een kantoor te bouwen.