57 Museum De Paviljoens, Almere
Het waren 5 paviljoens afkomstig van de Documenta IX 1992 uit het Duitse Kassel. Ze stonden in het prachtige AUE park en waren in opdracht van Jan Hoet (directeur van het museum in Gent) geplaatst als tijdelijke tentoonstellingspaviljoenen voor de Documenta IX.29.  Ze hadden in de kunstwereld een grote naam en waren ontworpen door de Belgische architecten Paul Robbrecht en Hilde Daem.