2.   Nico Tetteroo en Wim Trieller aan tafel in het appartement 
         foto   Despina Papachristoudi

Begin 2017 belde Nico Tetteroo mij, Wim Trieller, met de vraag of ik hem wilde helpen met het schrijven van zijn levensverhaal en met het beschrijven van de geschiedenis van zijn bedrijf. In de familie Tetteroo leefde het idee om de geschiedenis van het bedrijf aan de hand van een portret van Nico te beschrijven.